Pohjoismaiden automatisoiduin välinehuolto helpottaa sairaalan arkea

Automaatiojärjestelmä huolehtii siirroista ja raskaista nostoista.

Tyksin T-sairaalan välinehuolto­keskuksessa huolletaan noin 15 000 välinettä joka arkipäivä. Välinehuolto­keskuksen tehokkaan toiminnan ansiosta leikkauksissa käytettävät instrumentit ovat puhtaina, desinfioituina, tarkistettuina ja steriilinä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Automaatio on poistanut välinehuoltajien työnkuvasta raskaat nostelut ja tehostanut toimintaa. Edistyksellinen järjestelmä herättää mielen­kiintoa ja kerää vierailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailta Kiinaa myöten.