Lahteen syntyi neljän yrityksen akkuteknologiaklusteri

Ideana on synnyttää hiilineutraaleja energiaratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.

Julkaistu 9.3.2021