Energia­teollisuus

Vaativaa laitevalmistusta alihankkijana sekä suunnittelu- ja automaatiopalveluja energiateollisuudelle.

Toisen roska on toisen aarre. Valjastamalla suunnittelu-, valmistus- ja automaatio-osaamisemme energiateollisuuden käyttöön teemme maailmasta puhtaamman paikan. Jäte, joka ei kelpaa uusiokäytettäväksi materiaalina, voidaan hyödyntää energiantuotannon polttoaineena fossiilisten polttoaineiden sijasta. Kierrätyspolttoaine voi olla mitä tahansa kotitalousjätteestä ja muovista käytettyihin vaatteisiin ja puujätteeseen. Biomassa voidaan muuntaa puhtaaksi, poltettavaksi kaasuksi kaasutusprosessilla. Poltossa syntynyttä lämpöä voidaan käyttää suoraan kaukolämpöverkossa, tai sillä voidaan luoda höyryä turbiinien pyörittämiseen. Vesi- tai höyryturbiineilla tuotetaan sähköä. Sivutuotteena syntyvää tuhkaa voidaan käyttää muun muassa teiden täyteaineena ja lannoitteena. Makron on vaativien valmistus- ja teollisuusautomaatioprojektien asiantuntija. Tarjoamme osaamistamme teknologiatoimittajille prosessien ja teknisten ratkaisujen optimointiin.